DigiPlex

Skalbar colocation

 

Hur ditt företag kan möta digitaliseringens krav på skalbar, hållbar och säker datalagring

I och med digitaliseringen blir olika typer av data alltmer central i affärmodellerna – och även för att myndigheter och organisationer ska kunna leverera värde. Detta medför nya krav på datalagringen, inklusive var och hur datan lagras rent fysiskt och geografiskt. De flesta är överens om att en framtidssäker datacenterlösning måste vara skalbar, miljömässigt hållbar och säker. 

Skalbar


DigiPlex datacenter i Upplands Väsby norr om Stockholm erbjuder datacenter och colocation i alla storlekar – från enstaka rack, via burar med delad infrastruktur till storskaliga och helt skräddarsydda lösningar. Hos oss får du en lösning som är skalbar – hur skalbar som helst! Den moderna anläggningen driftsattes 2016 och är byggd för att leva upp till tuffa kundkrav inom säkerhet och energieffektivitet. 

Hållbar


Datacenter uppskattas redan idag stå för så mycket som 2% av världens koldioxidutsläpp och många server-intensiva företag har energieffektivitet högt på sin agenda. DigiPlex erbjuder en servermiljö som är helt luftkyld vilket minskar energiåtgången med mer än 30% jämfört med ett genomsnittligt datacenter. Den drivs med el från 100% förnyelsebara energikällor. Vi utvecklar också ett koncept för värmeåtervinning, där bostäder och kontor i närområdet kommer att värmas upp av överskottsvärmen från sajten via fjärrvärmenäten. Mycket energieffektivare än så blir det inte! Läs mer

Säker


Allt eftersom data blir mer affärskritisk så blir den också mer värdefull och skyddsvärd. Konsekvenserna av en stöld eller sabotage där data kommer på avvägar eller förstörs kan bli stora – affärsmässigt, juridiskt och varumärkesmässigt. Efterfrågan på en fysiskt säker miljö – med bla staket, grindar, kameror, vakter 24/7, slussar, accesskontroll – ökar stadigt. DigiPlex i Upplands Väsby är designat för verksamheter med särskilt höga säkerhetskrav, och våra skyddslager kommer alla våra kunder tillgodo.

Boka en egen Site Tour i vårt moderna datacenter i Upplands Väsby och träffa våra experter på plats.

 

 

Get updates

i

This content has been hidden since it uses cookies you have not accepted. To see, please click the link below: Cookie preferences